95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice / Izolatori din cauciuc cu amortizare mică pentru poduri/
Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010/ C91:2014

Rigiditatea orizontală sub deformaţie ciclică (Caracteristici orizontale Kb şi ζb (sau K2 şi Qd) la deformaţii ciclice) (încercarea combinată de compresiune şi forfecare a caracteristicilor orizontale)

SR EN 15129, pct. 8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2.

PI/M-35 E

Capacitatea laterală sub încărcări verticale maxime şi minime

SR EN 15129: pct.8.2.4.1.5.3, 8.2.4.1.2, 8.2.1.2

PI/M-35 E

Proprietăţi iniţiale de tip

SR EN 1337-3, Tab. 7

Rigiditatea la forfecare - la temperatură ambiantă - la temperatură joasă - după îmbătrânire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1. (4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.4)

PI/M-35 E

Aderența la forfecare -la temperatură ambiantă - după îmbătrânire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2. (4.3.2.1, 4.3.2.2)

PI/M-35 E

Rigiditatea la compresiune

SR EN 1337-3,pct. 4.3.3.

PI/M-35 E

Incărcarea repetată la compresiune

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4.

PI/M-35 E

Rotirea statică - metoda excentricității - momentul de revenire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.5. (4.3.5.2.; 4.3.5.3)

PI/M-35 E

Rezistenţa la ozon

SR EN 1337-3, pct. 4.3.6.

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa aderenţei la forfecare PTFE/ elastomer

SR EN 1337-3, pct. 4.3.7 şi anexa M

PI/M-35 E