95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Dispozitive antiseismice / Dispozitive dependente de viteză / Amortizoare cu resort fluid / Imbinări structurale (1/1)

3

SR EN 15129: 2010
SR EN 15129: 2010 / C91:2014

Incercarea la presiune

SR EN 15129, pct. 7.4.2.2.

PI/M-35D

Incercarea la viteză redusă

SR EN 15129, pct. 7.4.2.4.

PI/M-35D

Incercarea legii de comportare

SR EN 15129, pct. 7.4.2.6.

PI/M-35D

Incercarea eficienţei amortizării

SR EN 15129, pct. 7.4.2.7.

PI/M-35D

Incercarea ciclică de rezistenţă la vânt

SR EN 15129, pct. 7.4.2.8.

PI/M-35D

Incercarea uzurii etanseităţi

SR EN 15129, pct. 7.4.2.9.

PI/M-35D

Incercarea de verificare a cursei

SR EN 15129, pct. 7.4.2.10.

PI/M-35D