Blog

Titlul de profesor emerit pentru domnul Paul Polidor Bratu   La propunerea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a conferit titlul de profesor emerit domnului Paul Polidor Bratu, Preşedinte – Director General al ICECON S.A.,...

05 apr. În cadrul Organismului de evaluare tehnică s-au elaborat următoarele documente : Documentul de Evaluare Europeană: EAD DP 15-05-0013-0301; Evaluarea Tehnică Europeană: ETA 17/0403   06 mai 2019 Organizaţia Organismelor de Evaluare Europeană - EOTA are disponibilă poziţia de: "Technical assistant" Descrierea postului de asistent tehnic....

Academia de Ştiinţe Tehnice din România a organizat a 10-a ediţie a Conferinţei “Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, în perioada 9-10 octombrie 2015, la Galaţi, cu tematica “Dezvoltarea companiilor prin inovare”. Conferinţa a fost deschisă lucrărilor din toate domeniile ştiinţelor tehnice, corespunzător tematicii: “Dezvoltarea...

DENUMIRE PUBLICAŢIE: DULGHER, Nr. 2, Anul 7, Ediţia 13 – Tehnologia construcţiilor din lemn Titlu articol: “REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU PRIN IGNIFUGAREA LEMNULUI” Sursă şi persoană de contact: Cercetător ştiinţific Drd.Chim. Mariana PRUNĂ   Adresă web site: www.dulgher.ro revista-dulgher-13-2---2015---web...

DENUMIRE PUBLICAŢIE: mobila, REVISTA PROFESIONIŞTILOR DIN INDUSTRIA MOBILEI, ediţia a 2-a/2015 – revista apare sub egida APMR (Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România) Titlu articol: “La control – produse şi structuri din lemn. LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI AL ICECON” Sursă şi persoană de contact: Cercetător ştiinţific Drd.Chim. Mariana PRUNĂ Adresă web site: www.revistamobila.ro Începând cu anul...

În baza Avizului Consiliului Stiintific din 07.09.2016 si a Aprobarii Consiliului de Administratie/Comitetului de Directie al Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii – ICECON S.A. Bucuresti, s-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de cercetator stiintific gradul I în domeniul Inginerie...