concurs Tag

În baza Avizului Consiliului Stiintific din 07.09.2016 si a Aprobarii Consiliului de Administratie/Comitetului de Directie al Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii – ICECON S.A. Bucuresti, s-a aprobat scoaterea la concurs a unui post de cercetator stiintific gradul I în domeniul Inginerie...