Articol publicatie “mobila”

Articol publicatie “mobila”

DENUMIRE PUBLICAŢIE: mobila, REVISTA PROFESIONIŞTILOR DIN INDUSTRIA MOBILEI,
ediţia a 2-a/2015 – revista apare sub egida APMR (Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România)
Titlu articol: “La control – produse şi structuri din lemn. LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI AL ICECON”
Sursă şi persoană de contact: Cercetător ştiinţific Drd.Chim. Mariana PRUNĂ
Adresă web site: www.revistamobila.ro

Începând cu anul 2011, ICECON S.A. a dezvoltat şi activitatea de cercetare în domeniul lemnului, în noul departament „Produse şi structuri din lemn”; în paralel cu activitatea de cercetare s-a înfiinţat în cadrul Departamentului de Încercări “in situ” grupa de încercări Produse şi Structuri din Lemn, autorizată de ISC şi acreditată RENAR cu certificatul de acreditare nr. LI 779/7.04.2014.
ICECON S.A. are tradiţie în domeniul încercării la foc a uşilor şi ferestrelor din lemn. Odată cu dispariţia Institutului Naţional al Lemnului, ICECON S.A. şi-a lărgit aria de încercări în industria lemnului şi a acţionat în vederea acreditării în acest domeniu, respectiv încercări la foc ale mobilierului tapiţat prin expunerea la diferiţi factori cu potenţial inflamabil, încercări pentru peliculele de finisare a mobilierului din lemn şi încercări privind eficacitatea substanţelor utilizate pentru protecţia lemnului.
Obţinerea certificatului de acreditare de către ICECON S.A. în domeniile menţionate garantează existenţa de dispozitive şi instalaţii conform prescripţiilor tehnice standardizate pentru efectuarea acestor încercări, precum şi a specialiştilor în domeniu, pentru interpretarea rezultatelor.

În cadrul articolului este prezentată lista încercărilor care pot fi efectuate în cadrul laboratorului mai sus menţionat, pentru a veni în sprijinul operatorilor economici din industria lemnului.