99/93/EC

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1)/
Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă) /
Alte utilizări specifice declarate şi/sau utilizări supuse altor cerinţe specifice, în special zgomot, energie, etanşare şi securitate în exploatare

3

SR EN 143511
+A2:2016

Performanţa acustică

SR EN 14351-1 , Anexa B (prin valori tabulare)

PI/C-92

Transmitanţa termică

SR EN ISO 10077-1
SR EN ISO 10077-1/AC (prin calcul)

PI/C-91