99/93/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feroneria aferentă(1/1) /
Ferestre (cu sau fără feroneria aferentă) /
Orice alte utilizări

3

SR EN
14351-1
+A2: 2016

Rezistenţa la încărcarea din vânt

SR EN 12211

PI/C-103

Etanşeitatea la apă

SR EN 1027

PI/C-101

Capacitate portantă a dispozitivelor de securitate Ferestre. Determinarea rezistenţei la răsucire statică

SR EN 14609

PI/C-89

Performanţă acustică

SR EN ISO 10140-2

PI/LAU-01

Permeabilitatea la aer

SR EN 1026

PI/C-102