99/471/CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2)
Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă internă de energie.
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi (in clădiri) /
Aparate de gătit casnice cu combustibili solizi /
Încălzire de imobile de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă (Pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

3

SR EN 12815:2003
SR EN 12815:2003/ A1:2005
SR EN 12815:2003/ AC:2006
SR EN 12815:2003/ A1/AC:2008

Securitatea la incendiu

SR EN 12815/ A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.14, 4.16, 4.19, 4,21, 5.1, 5.2, 6,7 şi 6.10

PI/I-33

Emisia de produse de ardere

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.19, 4.20, 4.21, 5.4, 6.2 şi 6.3

PI/I-34

Temperatura de suprafaţă

SR EN 12815/A1, pct.: 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 şi 6.10

PI/I-35

Puterea de încălzire/ Randament ul termic

SR EN 12815/A1, pct.: 6.1, 6.4-6.6, 6.8-6.10

PI/I-23