95/467CE

Decizia referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței produselor
Familia de produse/produsele şi utilizarea preconizată
Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produselor
Specificația tehnică armonizată
Încercări
Caracteristica măsurată
Standard de referinţă
Cod procedură de măsurare

Aparate de reazem din elastomeri tip A, B, C, F / Îmbinări structurale( 1/1 )

3

SR EN 1337-3:2005
SR EN 1337-3:2005/C91: 2014

Capacitatea de încărcare:

PI/M-35

Modulul de forfecare

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1. şi anexa F

PI/M-35

- la temperatură nominală

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.1 și anexa F

PI/M-35

- la temperatură joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.2 și anexa F

PI/M-35

- la temperatură foarte joasă

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.3 și anexa F

PI/M-35

- după îmbătrânire (3 zile la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.3.1.4 și anexa F

PI/M-35

Aderenţa la forfecare

SR EN 1337-3
pct. 4.3.2.

PI/M-35

- rezistenţa la forfecare a aderenţei la temperatură ambiantă 230 C

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2.1. şi anexa G

PI/M-35

-rezistenţa la forfecare după îmbătrânire

SR EN 1337-3, pct. 4.3.2.2. şi anexa G

PI/M-35

Rigiditatea la compresiune

SR EN 1337-3, pct. 4.3.3. şi anexa H

PI/M-35

Rezistenţa la încărcări de compresiune repetate

SR EN 1337-3, pct. 4.3.4. şi anexa I

PI/M-35

Rezistenţa plăci de armare

SR EN 1337-3, pct. 4.4.3.
SR EN ISO 6892-1

PI/C-05C

Aspecte ale durabilității
Rezistența la ozon

SR EN 1337-3 pct. 4.3.6.

ARTEGO TG JIU

Proprietăţi fizice şi mecanice ale elastomerului
Rezistenţa la întindere (Mpa)

SR EN 1337-3:2005 pct. 4.4.2. şi ISO 37, tipul 2, Tabel 1

ARTEGO TG JIU

Alungirea minimă la rupere (%)

SR EN 1337-3,pct. 4.4.2. şi ISO 37, tipul 2

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa minimă de fisurare a marginilor (kN/m)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. si ISO 34-1, Trouser, metoda A

ARTEGO TG JIU

Reglarea compresiunii (24 de ore la 700 C)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 815

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată Rigiditatea

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. ,Tabel 1 şi ISO 48, SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată Rezistenţa la întindere (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48 SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Imbătrânire accelerată Alungirea la rupere (variație)

SR EN 1337-3, pct. 4.4.2. Tabel 1 şi ISO 48; SR ISO 188

ARTEGO TG JIU

Rezistenţa la ozon Alungirea

SR EN 1337-3 pct. 4.3.6. Tabel 1 şi ISO 1431-1

ARTEGO TG JIU

Aspecte ale durabilităţii. Performanţe

EN 1337-9, pct. 4.1.1.1.; pct. 4.1.1.2, Tabel 1

Incercări în ceaţă salină 720 ore

SR EN ISO 9227

PIF-21

Determinarea grosimii peliculei

SR EN ISO 2808

PIF-22

Incercarea la caroiaj

SR EN ISO 2409

PIF-27

Incercarea de deformare rapidă (la şoc)

SR EN ISO 6272-1

PIF-28