99/471/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Aparate de încălzire a spaţiului (2/2):
Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi
Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi
Se utilizează în clădiri la încălzirea imobilelor de locuit cu posibilitate de furnizare apă caldă. (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 13229:2001
EN 13229:2001/A1:2003 EN 13229:2001/A2:2004 EN 13229:2001/AC:2006 EN 13229:2001/A2:2004/ AC:2007

Funcţia Organismului

LAB (i)