99/470/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Adezivi pentru construcţii (1/2):
Adezivi pentru plăci
(pentru utilizări la interior şi la exterior la clădiri şi alte lucrări de inginerie civilă)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12004:2007 + A1:2012

Funcţia Organismului

LAB (i)