99/470/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Adezivi pentru construcţii (2/2):
Adezivi pentru plăci
(pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12004:2007 + A1:2012

Funcţia Organismului

LAB (i)