98/436/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Învelitori, luminatoare, lucarne (ferestre de acoperiş) şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6)
Ferestre de acoperiş (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 14351-1 + A2:2016

Funcţia Organismului

LAB (i),
LAB (c)