97/464/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Seturi de montaj şi componente pentru staţii de epurare a apelor uzate şi echipament de epurare in situ. (Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenţi organic şi fecaloizi.)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12566-3:2016

Funcţia Organismului

LAB (i)