97/464/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit)
(Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru efluenţi conţinând coli fecali şi materie organică.)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12566-4:2016

Funcţia Organismului

LAB (i)