97/464/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor (1/3)
Pentru utilizare în afara clădirilor, pentru apa pluvială, ape uzate menajere şi efluenţi organici Fose septice. (Se utilizează în exteriorul clădirilor pentru ape uzate organice şi fecaloide.)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 12566-1:2016

Funcţia Organismului

LAB (i)