95/467/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Aparate de reazem din elastomeri tip A, B, C, F /
Reazeme structurale (1/1)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 1337-3:2005
EN 1337-3:2005/C91:2014

Funcţia Organismului

LAB (i)