95/467/CE

Familiile de produse, produsele, utilizările preconizate

Dispozitive antiseismice/Izolatori din cauciuc cu amortizare mică pentru poduri
Îmbinări structurale (1/1)

Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Sistem 3

Specificaţiile tehnice armonizate

EN 15129:2010
EN 15129:2010/ C91:2014

Funcţia Organismului

LAB (i)