Program inovare

Contract de finanţare pentru Execuţie proiecte: 32CI/11.06.2012
Denumirea Programului din PN II: INOVARE
Subprogram: Servicii suport pentru INOVARE “Cecuri de inovare”
Titlul proiectului: “Produse biocidate insectofungicide pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare”
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării –  UEFISCDI
Acronimul proiectului: XYLOCON 
Contractor Furnizor de servicii: INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE ŞI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢII – ICECON S.A.
Responsabil de proiect: Drd. Chim. Mariana PRUNĂ

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

 

OBIECTIVE GENERALE:

 

 • investiţii în activităţi de cercetare-dezvoltare;
 • dezvoltarea unui parteneriat între un IMM şi o organizaţie de cercetare-dezvoltare (SORECON S.R.L. – beneficiar de servicii şi ICECON S.A. – furnizor de servicii);
 • beneficii pentru IMM prin asigurarea serviciilor de cercetare şi încercare;
 • asistenţă pentru IMM în cadrul procesului de dezvoltare şi modernizare a procesului de fabricaţie;
 • creşterea productivităţii, competitivităţii şi calităţii produselor oferite de IMM;
 •  dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul organizaţiei de cercetare.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 

 •  valorificarea rezultatelor cercetărilor efectuate de ICECON S.A. în domeniul protecţiei lemnului utilizat la produsele pentru construcţii în vederea introducerii în fabricaţie a unor produse noi, biocidate insectofungicide cu scopul fabricării şi comercializării acestora în cadrul SORECON S.R.L.;
 •  soluţii pentru tratarea şi conservarea inteligentă a lemnului cu un sistem eco-eficient de tratamente, elaborate pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare.

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI

 

Produsele dezvoltate în cadrul proiectului şi preluate prin transfer tehnologic de SORECON S.R.L. au fost testate în conditii de laborator în ICECON S.A., Departamentul încercări de Laborator și “in situ”Laboratorul ICECON TEST , Divizia 1, Tehnologii în construcții, materiale, sisteme și elemente structurale, Grupa Produse și Structuri din Lemn – PSL , în regim acreditat conform SR EN ISO 17025:2005, prin încercări biologice, climatice si la foc:

 

 • Sorexin super – soluţie insecticidă, produs de prevenirea şi combaterea atacului de insecte xilofage (inclusiv termite), pentru lemn de foioase şi răşinoase (buşteni, cherestea, semifabricate, frize, parchete, lemn de construcţii sau aflat în construcţii, bunuri culturale din patrimoniul mobil şi imobil, mobilier, etc.).
 • Sorexif super – soluţie insecto-fungicidă, produs de prevenirea şi combaterea atacului de insecte şi ciuperci xilofage, pentru lemn de foioase şi răşinoase.
 • Xylocon super – grund insecto-fungicid, produs de prevenirea atacului biologic asupra lemnului în construcţii şi a altor produse din lemn (uşi şi ferestre de exterior, obloane, elemente de rezistenţă şi şarpante, lambriuri, îmbrăcăminţi exterioare, mobilier de grădină, grajduri, grilaje, remize, şoproane etc.).
 • Xylocon super décor – produs de protecţie şi finisare decorativă semitransparentă a lemnului, destinat prevenirii atacului biologic şi hidrofobizării suprafeţei  lemnului, realizat în nuanţe diferite de culori, pentru construcţii şi în alte domenii unde acesta este expus riscului de biodegradare.

Rezultatul obţinut, respectiv punerea în fabricaţie şi comercializarea produselor a fost premiat în anul 2015 de Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR.

 

REALIZAREA PROIECTULUI 

Data de începere a proiectului:  11.06.2012
Data de încheiere a proiectului: 11.12.2012

Produse fabricate

SOREXIN SUPER

Produse fabricate

SOREXIF SUPER

Produse fabricate

XILOTOXIN ULTRA

Produse aplicate

Noutati