DISEMINAREA NATIONALA A REZULTATELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

Titlul proiectului: “Produse biocidate insectofungicide pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare”
Responsabil de proiect: Drd.Chim. Mariana PRUNĂ

    

 Proiectul  de cercetare  s-a finalizat prin realizarea şi introducerea în fabricaţie a unei game diversificate de produse de protecţia lemnului, biocidate şi hidrofugate.
Produsele de protecţia lemnului realizate în proiect sunt produse cu spectru larg de acţiune, pentru următoarele utilizări preconizate:

 

Sorexin super – soluţie insecticidă, produs de prevenirea şi combaterea atacului de insecte xilofage (inclusiv termite), pentru lemn de foioase şi răşinoase (buşteni, cherestea, semifabricate, frize, parchete, lemn de construcţii sau aflat în construcţii, bunuri culturale din patrimoniul mobil şi imobil, mobilier, etc.).

 

Sorexif super – soluţie insecto-fungicidă, produs de prevenirea şi combaterea atacului de insecte şi ciuperci xilofage, pentru lemn de foioase şi răşinoase.

 

Xylocon super – grund insecto-fungicid, produs de prevenirea atacului biologic asupra lemnului în construcţii şi a altor produse din lemn (uşi şi ferestre de exterior, obloane, elemente de rezistenţă şi şarpante, lambriuri, îmbrăcăminţi exterioare, mobilier de grădină, grajduri, grilaje, remize, şoproane etc.).

 

Xylocon super décor – produs de protecţie şi finisare decorativă semitransparentă a lemnului, destinat prevenirii atacului biologic şi hidrofobizării suprafeţei  lemnului, realizat în nuanţe diferite de culori, pentru construcţii şi în alte domenii unde acesta este expus riscului de biodegradare.

Untitled-2

Noutati