DISEMINAREA INTERNATIONALA A REZULTATELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

SIMPOZION: EURASIA 2016 “WASTE MANAGEMENT”, Ediţia a 3-a, 2-4 Mai 2016
ORGANIZATOR: Environmental Engineering Department of Yildiz Technical University and ISTAC Inc., Istanbul/Turkey
Domeniul: Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări
Titlul lucrării: “Sistem eco-eficient pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare”
Autori lucrare: Drd.Chim. Mariana PRUNĂ (ICECON S.A.) şi colaboratori de la Universitatea Transilvania din Braşov şi Facultatea de Biologie din cadrul Universităţii Bucureşti 
Link către site-ul simpozionului: http://www.eurasiasymposium.com

Cercetarea protecţiilor pentru lemnul din construcţii s-a desfăşurat în Institutul de Cercetare pentru Echipamente şi Tehnologii pentru Construcţii – ICECON S.A. Bucureşti, în cadrul Departamentului Dezvoltare-Inovare-Agrementare Produse noi în Construcţii, Divizia Structuri din Lemn. 
Pentru elaborarea sistemului eco-eficient pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii, în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare, în perioada 2012-2014 s-au desfăşurat doua proiecte de anvergură naţională:

Untitled-1

  • un proiect de elaborare a unei reglementări tehnice pentru protecţia lemnului din construcţii, contractat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-MDRAP;
  • un proiect de cercetare si transfer tehnologic pentru produse de protecţia lemnului, contractat de Ministerul Educatiei si Cercetării Ştiinţifice, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI.

Produsele elaborate au fost testate în condiţii de laborator, în cadrul ICECON S.A., în regim acreditat conform SR EN ISO 17025:2005, prin încercări biologice, climatice si la foc.
Rezultatul obtinut, respectiv punerea în fabricatie si comercializarea produselor a fost premiat în anul 2015 de Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR.
Această cercetare propune soluţii pentru tratarea şi conservarea inteligentă a lemnului cu un sistem eco-eficient de tratamente, elaborate pentru protecţia integrală a lemnului pentru construcţii, în scopul măririi semnificative a duratei de exploatare. Sunt cunoscute în acest domeniu tratamente de scurtă si pentru lungă durată, metode de suprafaţă şi de profunzime, metode fizice, chimice, termice şi protectii insecto-fungicide, ignifuge şi hidrofuge.
În lucrare sunt prezentate date privind legislaţia naţională şi europeană privind standardele de calitate şi durabilitate a lemnului, de eficacitate a produselor de protecţia lemnului, regulamentele europene pentru punerea pe piaţă a produselor pentru construcţii şi a produselor biocide, precum şi date statistice la nivel naţional şi internaţional privind exploatarea forestieră şi consumul de masă lemnoasă în construcţii.

Tendinţa actuală, de refolosire a lemnului şi produselor pe bază de lemn în regim de restaurare este aplicată cu succes în domeniul mobilierului şi, în acest caz, poate fi o soluţie viabilă pentru industria de restaurare a monumentelor istorice, a construcţiilor vechi din zonele protejate şi a caselor din lemn din muzeele în aer liber, unde lemnul vechi este predominant şi intervenţiile trebuiesc făcute respectând principiile specifice din domeniul conservării şi restaurării. De asemenea, există o tendinţă în amenajarea locuinţelor private de instalare a unor elemente de lemn vechi, cu intenţia de a combina presiunea agresivă a materialelor şi modelelor arhitecturale noi din construcţii cu materiale şi linii arhitecturale tradiţionale.

Noutati