Verificarea continuităţii şi identificarea fazelor. Cabluri de energie, comandă şi control de joasă şi înaltă tensiune