Timp de uscare. Încercări pentru lacuri şi vopsele.