Separatoare de lichide şi grăsimi. Verificarea rezistenţei la strivire a echipamentelor de tratare a apelor uzate menajere şi industriale.