Separatoare de lichide şi grăsimi. Verificarea etanşeităţii la apă a echipamentelor de tratare a apelor uzate menajere şi industriale.