Produse termoizolante. Determinarea cornportării la încovoiere