Procedura pentru rnăsurarea rigidităţii dielectrice