Procedura de încercare pentru determinarea rezlstenţei la efracţie a seifurilor, uşilor şi camerelor de tezaur