Plăci şi dale ceramice. Determinarea absorbţiei de apă, porozităţii aparente, densităţii relative aparente şi densităţii aparente.