Mixturi asfaltice. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase (volumul de goluri)