Materiale pentru şape. Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune