Materiale metalice. Determinarea rezistenţei îmblnărilor plaselor sudate- încercarea la forfecare a nodului sudat