Măsurarea parametrilor acustici ai materialelor. Coeficientul de absorbţie acustică