Încercări qeomembrane. Rezistenţa la sfâşiere (tip pantalon).