Încercări pentru traverse şi suporturi de beton. Traverse bibloc de beton armat. Încercări traverse beton la încovoiere. Încercări statice.