Încercări pentru cârlige de tracţiune. Încercarea la încovoiere prin şoc