Încercări pentru aparate de reazem din elastomeri.