Încercări nedistructive de structuri sş elemente din beton, beton armat şi precomprimat. Metoda ultrasonică de impuls