Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şiprecomprimat. Metoda impedanţei mecanice (metoda ciocănelului)