Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi precomprimat. Metoda de duritate superficialaă (metoda sclerometrului)