Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi precomprimat. Determinarea stării de coroziune a armăturilor înglobate în beton