Încercări nedistructive de structuri şi elemente din beton, beton armat şi precomprimat Determinarea armăturilor înqlobate în beton armat