Încercări geotextile şi materiale înrudite. Încercarea la tracţiune a îrnbinărilor/cusăturilor prin metoda benzii late