Încercări geotextile şi materiale înrudite. Încercarea la tracţiune a benzilor late. Rezistenţa la rupere: longitudinal; transversal. Alungirea la sarcină maximă: longitudinal; transversal