Încercări geotextile şi materiale înrudite. Încercare de perforare dinarnică (încercare prin căderea unui con)