Încercări geotextile şi material înrudite. Încercarea de perforare statică (încercarea CBR): torţa de străpungere; deplasarea la străpungere,