Încercări geomembrane. Rezistenţa la perforare (încercarea CBR)