Încercarea in situ a construcţiilor prin încercări statice – Încercări in situ ale construcţiilor