Determinarea rezlstenţei termice prin metoda termofluxmetrice pentru produse cu rezistenţă termică mare şi medie.