Determinarea rezistenţei la încovoiere statică. Ferestre.